Energetisch reiningen van gebouwen, ruimtes en gebieden

Zonder dat we daar zelf direct van bewust zijn, is onze leefomgeving vaak energetisch vervuild. Dit kan komen door elektrische en wireless apparaten, spirits die nog niet klaar zijn om naar het licht te reizen, negatieve gedachten en emoties zowel van de bewoners als vanuit de buurt of buren en de geschiedenis van een gebouw en de omgeving.

Als het om een gebouw gaat dat oud is of dat het een omgeving betreft waar in het verleden veel gebeurd is, kan het voorkomen dat ik meerdere keren in een tijdsbestek van een aantal weken energetisch moet schoonmaken. Want hoe meer geschiedenis er aanwezig is, hoe meer negativiteit er aanwezig kan zijn. Tijdens de reiniging geef ik aan waar de negatieve energie aanwezig is, waar er krachtplekken gemaakt moeten worden en hoe de bewoner zelf deze krachtplekken kan handhaven en gebruiken. Tegelijkertijd neem ik eventueel achtergebleven spirits mee en stuur ik deze direct, of op een later moment, door naar het licht.

Het energetisch reiniging doe ik vanuit een allesomvattende liefde en positiviteit. Hierdoor verdwijnt de negatieve zware energie die te vergelijken is met een dikke grauwe mist, en komt het positieve en lichte erin waardoor de leefomgeving weer prettig voelt.

Een energetische reiniging kan ik ook op afstand uitvoeren. De gegevens die ik daarvoor nodig heb, zijn alle namen en foto’s van de bewoners van het pand inclusief de namen en foto’s van alle dieren, en het volledige adres.