Wat is magnetiseren?

Arianne Oostra

Arianne is magnetisch therapeut. Maar wat is magnetiseren eigenlijk? 

We spreken over magnetisme, wat een natuurkundig begrip is. Maar het magnetisme wat een magnetisch therapeut gebruikt, is een niet meetbare aantoonbare kracht.

Magnetiseren is het overbrengen van energie van de therapeut naar de cliënt. Daarbij zijn er twee vormen van energieoverdracht: het geven van eigen energie en het doorgeven van energie die niet van de magnetische therapeut zelf is.

Het geven van eigen energie wordt ‘magnetisch genezen’ genoemd en is volgens de theorie van het magnetiseren iets wat iedereen van nature doet. Denk bijvoorbeeld aan de troostende moeder die de pijn van haar kind wegneemt door met haar hand over de pijnlijke plek te gaan. Bij deze vorm van magnetisch genezen raakt de genezer uiteindelijk vermoeid en loom, aangezien de eigen energie niet onuitputtelijk is.

Magnetische therapeuten werken daarom niet met hun eigen energie, maar met de energie rondom hen. Deze vorm van energieoverdracht heet ‘gekanaliseerde energie’. Bij het magnetiseren door middel van gekanaliseerde energie, is de therapeut enkel het doorgeefluik. Het eigen ego wordt opzij gezet, zodat de energie ongefilterd bij de cliënt terecht komt, zonder tussenkomst van de therapeut.

Net zoals veel andere magnetische therapeuten, is Arianne begonnen als magnetisch genezer door in het privéleven eigen energie te geven aan anderen, alvorens zij het magnetiseren met gekanaliseerde energie heeft ontwikkeld. Magnetiseren is een aangeboren erfelijke gave. Arianne heeft deze gave van haar moeder ontvangen, zoals haar moeder dit van haar vader geërfd heeft.